สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6 เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1.การสร้าง พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระพุทธตรีโลกเชฎฐ์, พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร)

Continue reading
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยด้านการเมือง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยด้านการเมือง อิทธิพลของศาสนาพุทธได้มีส่วนผูกพันกับการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐ ตัวอย่างเช่น คติความคิดทางการเมืองของผู้ปกครอง (กษัตริย์) แบบธรรมราชา ในทางกระทำศาสนาพุทธจึงมีบทบาทกับอิทธิพลสำคัญในการสร้างและจรรโลงความเที่ยงธรรมทางการเมือง (Political legitimacy) ของชนชั้นผู้ปกครอง

Continue reading
สื่อการสอนประวัติศาสตร์

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคประวัติศาสตร์ไทย การแยกประเภทยุคสมัยเหตุการณ์ในอดีตของไทย คือ การระบุสมัยเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

Continue reading
สื่อการสอนภูมิศาสตร์

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร?

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร? สิ่งแสดงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links)

Continue reading
storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

มาดูกันว่า การอุบัติที่คลื่นที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของน้ำทะเลนอกชายฝั่งด้วยอิทธิพลของความกดอากาศต่ำพร้อมทั้งอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน หรือ ที่เรียกกันในชื่อของ storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

Continue reading
สงครามอ่าวเปอร์เซีย

สงครามอ่าวเปอร์เซีย

ตอนที่ 1 สงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักอ้างสิทธิ์ว่า คูเวตขึ้นอยู่กับแขวงบาสรา พร้อมด้วยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักมาตลอด แต่คูเวตมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังธุรกิจการค้าน้ำมัน ทำเอาทั้งคู่มีความบาดหมางกัน

Continue reading
การรวมตัวของสหภาพยุโรป

การรวมตัวของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป นับจากหลังสงครามโลกหนที่ สอง จบลง หลายชาติในยุโรปตะวันตกได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรระหว่างชาติของกลุ่ม เป้าหมายของการรวมแนวร่วม นอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นประเด็นของเสถียรภาพระหว่างชาติ

Continue reading