การรวมตัวของสหภาพยุโรป

การรวมตัวของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป นับจากหลังสงครามโลกหนที่ สอง จบลง หลายชาติในยุโรปตะวันตกได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรระหว่างชาติของกลุ่ม เป้าหมายของการรวมแนวร่วม นอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นประเด็นของเสถียรภาพระหว่างชาติ ดังที่ชาติอื่น ๆ หวั่นเกรงว่าเยอรมนีตะวันตกจะสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐ แล้วกลับมาก่อสงครามเหมือนที่เคยทำ ในปีค.ศ. 1992 มีการลงนามร่วมกันของกลุ่มประชาคมยุโรปในสนธิสัญญามาสทริชต์(Treaty of Maastricht) จึงแปรเปลี่ยนฐานะมาเป็น สหภาพยุโรป(EU-European Union) มีรัฐผู้ร่วมทีม 28 ชาติ