สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

1.การสร้าง พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2.ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระพุทธตรีโลกเชฎฐ์, พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร)
3.ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม (นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, บทละครเรื่องอุณรุท)
4.หมอชีวก โกมารภัจจ์ คือใคร
5.การแพทย์แผนไทย เป็นอย่างไร

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

ขอขอบคุณ: จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน