สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6 เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1.การสร้าง พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระพุทธตรีโลกเชฎฐ์, พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร)

Continue reading
storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

มาดูกันว่า การอุบัติที่คลื่นที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของน้ำทะเลนอกชายฝั่งด้วยอิทธิพลของความกดอากาศต่ำพร้อมทั้งอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน หรือ ที่เรียกกันในชื่อของ storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

Continue reading