สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6

สื่อการสอน สังคมศึกษา ป.6 เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1.การสร้าง พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระพุทธตรีโลกเชฎฐ์, พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร)

Continue reading »
storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

มาดูกันว่า การอุบัติที่คลื่นที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของน้ำทะเลนอกชายฝั่งด้วยอิทธิพลของความกดอากาศต่ำพร้อมทั้งอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน หรือ ที่เรียกกันในชื่อของ storm surge (น้ำขึ้นจากพายุ) คืออะไร

Continue reading »