สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยด้านการเมือง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยด้านการเมือง อิทธิพลของศาสนาพุทธได้มีส่วนผูกพันกับการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐ ตัวอย่างเช่น คติความคิดทางการเมืองของผู้ปกครอง (กษัตริย์) แบบธรรมราชา ในทางกระทำศาสนาพุทธจึงมีบทบาทกับอิทธิพลสำคัญในการสร้างและจรรโลงความเที่ยงธรรมทางการเมือง (Political legitimacy) ของชนชั้นผู้ปกครอง

Continue reading
สื่อการสอนประวัติศาสตร์

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย

สื่อการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคประวัติศาสตร์ไทย การแยกประเภทยุคสมัยเหตุการณ์ในอดีตของไทย คือ การระบุสมัยเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

Continue reading
สื่อการสอนภูมิศาสตร์

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร?

สื่อการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ คืออะไร? สิ่งแสดงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links)

Continue reading
สงครามอ่าวเปอร์เซีย

สงครามอ่าวเปอร์เซีย

ตอนที่ 1 สงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักอ้างสิทธิ์ว่า คูเวตขึ้นอยู่กับแขวงบาสรา พร้อมด้วยเป็นส่วนหนึ่งของอิรักมาตลอด แต่คูเวตมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังธุรกิจการค้าน้ำมัน ทำเอาทั้งคู่มีความบาดหมางกัน

Continue reading
การรวมตัวของสหภาพยุโรป

การรวมตัวของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป นับจากหลังสงครามโลกหนที่ สอง จบลง หลายชาติในยุโรปตะวันตกได้มีความพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรระหว่างชาติของกลุ่ม เป้าหมายของการรวมแนวร่วม นอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นประเด็นของเสถียรภาพระหว่างชาติ

Continue reading